UPUTE ZA GRAĐANE BANOVINE KOJIMA SU ZGRADE OŠTEĆENE POTRESNOM

Objava: 27.01.2021

Ministarstvo je izradilo upute za građane Banovine u kojima se navodi koja prava trenutno mogu ostvariti. Zbog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju i susjedne županije Vlada je u Hrvatski sabor uputila i izmjene Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Taj će se zakon kada bude izglasan odnositi i na stanovnike pogođene potresima na području Sisačko-moslavačke županije i susjednih županija.