Usluge

Za naknadu od neto 0,30 kn/m2/mj obavljamo:

 • sve financijsko računovodstvene poslove putem posebnog žiro računa zgrade
 • vodimo matičnu datoteku vlasnika svih posebnih dijelova – stanova, poslovnih prostora, garaža i sl., evidentiramo sve promjene u vlasničkoj strukturi zgrade
 • tiskanje i distribuciju uplatnica ili računa za doprinos zajedničkoj pričuvi
 • organiziramo redovno održavanje zajedničkih dijelova, instalacija i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju
 • godišnji pregled zgrade, a po potrebi i tijekom godine
 • poslove naplate doprinosa za zajedničku pričuvu, uključivo i prisilnu naplatu
 • izrađujemo godišnje Programe održavanja zgrade s utvrđivanjem visine doprinosa za zajedničku pričuvu
 • vodimo kontrolu nad izvođenjem radova, kontroliramo račune za izvedene radove i pružene usluge kooperanata
 • organizaciju obavljanja radova na hitnim intervencijama s permanentnim dežurstvom od 00 – 24 sata
 • izradu i dostavu ažurnih Izvješća o stanju sredstava na računu zgrade, ostvarenoj naplati prihoda i utrošenim sredstvima svim suvlasnicima jednom godišnje, a predstavniku kada god zatraži
 • sudjelujemo na sastancima suvlasnika
 • sve ostale poslove sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim pravima te Međuvlasničkom i Ugovoru o upravljanju
 • sudjelovanje u natječajima za povlačenje sredstava iz Fondova EU
 • provedba energetskih certifikata