VAŽNI KONTAKTI

INSPEKCIJE (REDARSTVA)

Sanitarna inspekcija za SMŽ

 • Tel: 044/718-222

Inspekcijski nadzor zaštite okoliša za SMŽ:

 • Područna jed. Osijek
  • Tel: 01/3717-244, 01/3717-202,
  • Faks: 01/3717-212

Komunalno redarstvo Grada Siska:

 • Sisak Novi
  • Mob: 098 2565 93
  • e-mail: boris.versic@sisak.hr
 • Sisak Stari
  • Mob: 098 254 838
  • e-mail: zeljko.gasparovic@sisak.hr

Protupožarna (MUP): 112

Građevinska inspekcija SMŽ:

 • Tel: 044/ 524-399,
 • Fax: 044/ 524-397, 
 • e-mail: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr

Veterinarska inspekcija:

 • Tel.: 044 547 941
 • e-mail: sisak112@duzs.hrl
 • uginule životinje odvoz: 044/527-717

DIMNJAČARI NA PODRUČJU GRADA SISKA

Dimnjačar vl. Mario Ribić, I. K. Sakcinskog 5, Mob: 098/9621-332, Tel: 044/523-849

 • područja rada - Sisak centar (uži centar), Zeleni brijeg

Dimnjačar vl. Ivan Perković, Mob: 091/333-602

 • područja rada - Sisak centar, Tomićev Put, Vrbina

Dimnjačar vl. Zdravko Kušan, Josipa Juraja Strossmayera 21, Tel. 044/ 887-062, Mob: 091/ 9418-636

 • područje rada- Sisak Novi

Dimnjačar vl. Anđelko Šantić, Strojarska 1, 10298 Donja Bistra, Mob: 091/ 5865-003, Mob: 098/ 750-044

 • područje rada - III. Rajon (Sisak), Sisak Novi

 

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA – usluga

Škarda – sanitarna zaštita d.o.o. – Tel: 043/771-968, e-mail: skarda@bj.hinet.hr


VATROGASNA OPREMA – ugradnja i servis

Atest Biro u.o. – Tel: 099/811-5040, e-mail: info@atestbiro.hr